cikkek és előadások

furulya

          Furulyatörténet

          A furulya a reneszánszban

          Furulyák a nagyszebeni múzeumban (2010)

          A barokk furulya Magyarországon (DLA értekezés)

          Az ornamensek kivitelezése a nagybarokk furulyaiskolákban (2011)

          bevezetés az avantgárdba    #1   #2   #3

zenetörténet

          Fények a hallás sötétjében: Pythagorasz és Guido (2015)

          Olasz tankönyvek, német orgonák, magyar népénekek: templomi orgonakíséret a 17. században (2016)

          Régi, historikus, autentikus – modern, modern. Modern! (2011)

          Ágoston, Marsyas, tranzisztor (Pannonhalmi szemle, 2014/4)

          A középkor és az újkor határán — Ötszáz éve halt meg Jacob Obrecht (Muzsika, 2005)

          Az ellentmondások kertje — Ötszáz éve halt meg Alexander Agricola (Muzsika, 2006)

          A zárt és a nyitott. 300 éve született C. P. E. Bach (Muzsika, 2014)

          Repetitio mater studiorum est — Sáry László repetitív darabjai és a hazai zenepedagógia (2015)

          BMC ELŐADÁS-SOROZATOK

          Leoninus real time — segédanyag organumok improvizálásához         alapok gyakorláshoz

          A fehér és édes hattyú — hat cikk Arcadelt magrigáljáról a Parlando c. folyóiratban 1  2>>    3>>   4>>   5>>  6>>

          hatrészes video-sorozat a 15. század motettáiról és miséiről

          A gregorián és mi

pedagógia

          Essai a zenetanítás problémáinak áttekintésére (2017)

          Ott érthetünk, ahol kérdéseink vannak — kreativitás és zenetanítás (Új_katedra,_2010)

          Zenetanításomról (2012)

          Tanítás és szabadság (2016)

          Tudás vagy tudomány? – oktatás ma

          A lassú tételekben derül ki, ki az igazi zenész. Stadler Vilmos 70

egyéb

          Koncert Kurtágéknak (Muzsika, 2014)

          A Kurtág-család kiállításának megnyitója, 2B galéria

          Kurtág 90+ Interjú Gőz Lászlóval

          A zene őstörténete. recenzió Surányi László könyvéről (2009)

          Concerti ecclesiastici

          Az idő gépházában

          Fast Fourier Transformation (zoom-előadás, 2021. márc. 1.)

          Mi szükség a klasszikus zenére?

 

interjúk

          Malina János: A hangok teste

          Barabás András: Az antihistorikus historikus

          Illés Szabolcs a Papagenón 1. rész    2. rész

          Kaincz Orsi az Építészfórumon

          Bali Janus (Fuga Mikrokozmosz)

          Pallós Tamás / Vigilia

          Danczi Csaba László és Nagy Ákos / Prae

          Weber Kristóf / Prae

          Szatmári Áron / Jelenkor (Josquin 500) első rész    második rész

          Oláh Vera / Érintő

 

tananyagok (még a miskolci ‘historikus előadói gyakorlatok’ órákhoz, 2001–2015

          1 A zene a középkorban

          2-3 Skála, szolmizácio       Görög genusok: demo, PD patch  [Pure Data program letöltése] Aristoxenusi diatonikus skálával bővítve:  kythara

          4-5 Hangnemek

          6 Gregorián

          7 Középkori formatan

          8 Korai tóbbszólamú notáció

          9 Modalis notácio

          10 Menzuralis notácio

          11 Középkori hangszeres zene

          Notáció és metrum a 17. században

          Zenei retorika

 

matematikai akusztika

          Tiszta intonáció, többszörös oktávosztások    Pure Data patch demo  [Pure Data program letöltése]

klaviatúra a temperálások tanulmányozásához: pythagorszi/ negyedkommás középhangos / Rameau / Kirnberger III / Werckmeister III / Tartini-Vallotti / hatodkommás középhangos / egyenletes
(PD patch): zg_deluxe (programozható, hogy melyik hang melyik szamítógép-billentyűhöz tartozzon).

ugyanaz, hangológéppel kiegészítve:   zg és tuner

két mikrotonális billentyűzet (Pure Data):   31 bill (Vicentino)    19 bill (Zarlino)
anharmonikus spekrumban oktáv- és kvint-hangolási stúdium:  anharm
midi-zongora: állítható spektrum, mikrotonális skálák  szuperzg

reneszánsz furulyaegyüttes: kiskáté az ötödkommás intonációhoz  Gyakorló (PD patch)   Gyakorlo — nagyobb huzattyúkkal    Útmutató a gyakorló patch-hez     Furulyamérő (PD patch)       [Pure Data program letöltése]

tune

historic microtonal keyboards

ellenpont

          Tinctoris néhány ellenpont-példája (Liber de arte contrapuncti, 1477.)

          Tinctoris: Liber de arte contrapuncti — részletek (magyarul)     ellenpont-gyakorló (pure data patch)

 

[borítókép: „BJ előad a BMC-ben” — Sándor Emese rajza]