cikkek és előadások

furulya

          Furulyatörténet

          A furulya a reneszánszban

          Furulyák a nagyszebeni múzeumban (2010)

          A barokk furulya Magyarországon (DLA értekezés)

          Az ornamensek kivitelezése a nagybarokk furulyaiskolákban (2011)

          bevezetés az avantgárdba    #1   #2   #3

zenetörténet

          Fények a hallás sötétjében: Pythagorasz és Guido (2015)

          Olasz tankönyvek, német orgonák, magyar népénekek: templomi orgonakíséret a 17. században (2016)

          Régi, historikus, autentikus – modern, modern. Modern! (2011)

          Ágoston, Marsyas, tranzisztor (Pannonhalmi szemle, 2014/4)

          A középkor és az újkor határán — Ötszáz éve halt meg Jacob Obrecht (Muzsika, 2005)

          Az ellentmondások kertje — Ötszáz éve halt meg Alexander Agricola (Muzsika, 2006)

          A zárt és a nyitott. 300 éve született C. P. E. Bach (Muzsika, 2014)

          Repetitio mater studiorum est — Sáry László repetitív darabjai és a hazai zenepedagógia (2015)

          BMC ELŐADÁS-SOROZATOK

          Leoninus real time — segédanyag organumok improvizálásához         alapok gyakorláshoz

pedagógia

          Essai a zenetanítás problémáinak áttekintésére (2017)

          Ott érthetünk, ahol kérdéseink vannak — kreativitás és zenetanítás (Új_katedra,_2010)

          Zenetanításomról (2012)

          Tanítás és szabadság (2016)

          Tudás vagy tudomány? – oktatás ma

          A lassú tételekben derül ki, ki az igazi zenész. Stadler Vilmos 70

egyéb

          Koncert Kurtágéknak (Muzsika, 2014)

          A Kurtág-család kiállításának megnyitója, 2B galéria

          Kurtág 90+ Interjú Gőz Lászlóval

          A zene őstörténete. recenzió Surányi László könyvéről (2009); 130–133. old

interjúk

          Malina János: A hangok teste

          Barabás András: Az antihistorikus historikus

          Illés Szabolcs a Papagenón 1. rész    2. rész

          Kaincz Orsi az Építészfórumon

 

tananyagok (még a miskolci ‘historikus előadói gyakorlatok’ órákhoz, 2001–2015

          1 A zene a középkorban

          2-3 Skála, szolmizácio

          4-5 Hangnemek

          6 Gregorián

          7 Középkori formatan

          8 Korai tóbbszólamú notáció

          9 Modalis notácio

          10 Menzuralis notácio

          11 Középkori hangszeres zene

          Notáció és metrum a 17. században

          Zenei retorika

          Tiszta intonáció, többszörös oktávosztások    Pure Data patch demo  [Pure Data program letöltése]

 

reneszánsz furulyaegyüttes, ellenpont

          Kiskáté az ötödkommás intonációhoz    Gyakorló: pure data patch  Útmutató a gyakorló patch-hez  [Pure Data program letöltése]

          Tinctoris néhány ellenpont-példája (Liber de arte contrapuncti, 1477.)

          Tinctoris: Liber de arte contrapuncti — részletek (magyarul)

 

Attaingnant motettáskönyveinek (1, 2) tartalomjegyzéke:  attai mot 1 tart    attai mot 2 tart